O firmě

    Firma MJD Trading s.r.o. je obchodní organizací zaměřenou na hnojiva a zemědělské rostlinné produkty, zejména obiloviny a olejniny, které jsou určeny pro další průmyslové zpracování při výrobě potravin nebo krmiv. Systém řízení kvality, udržitelnosti a hygienické bezpečnosti potravin a krmiv, v souladu se standardem správné provozní praxe GMP+ a udržitelnosti biopaliv ISCC, zajišťuje dodávaní produktů a výrobků s vysokou kvalitou, zdravotně nezávadných, s dohodnutými uživatelskými parametry a vyrobených udržitelným způsobem.
     
    Firma byla založena v roce 2004 a působí především na českém, německém a rakouském trhu.